26. mars 2023

ServiceService & reperasjon

Restaurantpartner AS har gjennom sine leverandører landsdekkende service i Norge på samtlige produkter, med unntak av Vemcall Brikkesystem. Service ute hos kunden gjelder for produkter med kjøpspris over 3000,- Produkter under 3000,- skal sendes inn for service til vår serviceavdeling.

Rutiner ved service:
* Legg ved kopi av kvittering/faktura
* Grundig feilbeskrivelse
* Navn og adresse
* Bilde av feil, dersom mulig.
* Serienummer

For produkter som sendes til service som skylles brukerfeil, belastes kunde med 500,- eks. mva. for feilsøking.
Service ute hos kunden som skylles brukerfeil eller utenfor garanti har en minstepris på 1.000,- eks. mva for feilsøking.